Producenci
Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności sklepu www.ceramikownia.pl

 

Postanowienia Ogólne

            Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, w tym Zamawiających, korzystających ze strony internetowej sklepu internetowego pod adresem elektronicznym www.ceramikownia.pl, zwanego dalej „Sklepem”. 

Definicje

 1. Administrator (Sprzedawca) - CERAMIKOWNIA.PL Marta Wielgórska z siedzibą w Warszawie (03-352) ul. Bolesławicka 24/133,  NIP: 5242267442, Regon: 363355696, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Sklep (Serwis) - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie ceramikownia.pl
 3. Użytkownik (Zamawiający) - osoba korzystająca z dostępu do Sklepu i jego funkcjonalności.
 4. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu.
 5. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu.
 6. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu.
 7. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 8. RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych wynikająca z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

 1. W celu realizacji zamówienia Sprzedawca uzyskuje dane osobowe zapewniające możliwość dostarczania towaru oraz dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania bądź adres dostawy, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, nr rachunku bankowego, dane firmy, niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 2. Przeglądanie zawartości sklepu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami polskiego prawa z zakresu ochrony danych osobowych:
 4. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1781 z późn.zm.),
 5. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 1422),
 6. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 7. Administrator zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z największą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a także gwarantuje, iż podjął wszelkie środki zmierzające do zabezpieczenia zbioru danych osobowych.
 8. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 9. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  - umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  - ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  - prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Uprawnienia Użytkownika (Zamawiającego)

 

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych, aktualizacji, poprawienia, uzupełnienia oraz prawo do wstrzymania przetwarzania ich danych lub ich usunięcia.
 2. Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z Administratorem celem powzięcia informacji na temat tego, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać dane osobowe Użytkownika.
 3. W celu realizacji w/w praw Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem: ul. Bolesławicka 24/133, 03-352 Warszawa, adresem e-mail: sklep@ceramikownia.pl, lub nr telefonu: 666 550 280.

 

Polityka cookies

 

 1.  Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:  

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę Użytkownika na korzystanie przez Sklep z plików cookies.

3. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.

4. Cookies nie są szkodliwe dla urządzenia końcowego Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

5. Cookies Administratora nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.

6. Pliki cookies służą w szczególności ustalaniu i zapamiętywaniu preferencji Użytkownika w celu dostosowania zawartości Sklepu do tych preferencji, dostarczają dane statystyczne o ruchu Użytkowników w Internecie, rozpoznają urządzenia Użytkowników, ich lokalizację, pozwalają wyświetlać strony internetowe w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkowników, dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie ustawień wybranych przez Użytkowników i personalizacja interfejsu, a także poprawienie konfiguracji określonych funkcjonalności Serwisu oraz optymalizacji usług elektronicznych świadczonych poprzez Serwis.

7. Użytkownik może w każdej chwili skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookies na dysku komputera. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, której używa.

 

Postanowienia końcowe

 1. Po zakończeniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem tych danych, które są:

a. niezbędne do rozliczenia zamówień w ramach Serwisu,

b. konieczne do badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby udoskonalenia jakości usług elektronicznych świadczonych przez Administratora.

c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu lub oferowanych w ramach Serwisu usług elektronicznych.

2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników Serwisu, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym Użytkownicy będą informowani na stronie głównej Sklepu.

 

Warszawa, 15.01.2016 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl